עשה דוחה לא תעשה - במצות אכילת מצה

עשה דוחה לא תעשה - במצות אכילת מצה

הרב דוד קב

מראה מקורות לשיעור:
רמב"ם
פ"ו מהלכות חמץ ומצה ה"ז "אין אדם יוצא יד"ח במצה האסורה לו..." וכו'
עיין אור שמח שם

 

 

השיעור ניתן בט"ז אדר שני תשע"ד

קוד השיעור: 8680

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: