'לפני עיור' בביטול עשה

'לפני עיור' בביטול עשה

הרב דוד קב

מראה מקומות לשיעור:

זכר יצחק (סה, ב) מסתפק האם יש לפני עיור באי קיום עשה, עיין שם בראיותיו.
סוכה י: נוי סוכה מופלגין ממנה ד' טפחים וכו'. עיין שם ברשב"א.
רעק"א דרוש וחידוש, כתובות ל.
חינוך, מצוה רל"ב המצוה שלא להכשיל בני ישראל.
מנחת חינוך, שם שואל מדוע כתב "בני ישראל", הרי בהמשך כותב ששייך גם בגוי.
קידושין לב. רב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה וכו'.
תוספות, שם ד"ה דמחיל ליה.
קידושין פא: מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה ומחילה.

 

 

השיעור ניתן בכ"ד תמוז תשע"ד

קוד השיעור: 8649

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

ברכת דוד - שיעור עיון בגמרא: סוכה י: / קידושין לב. פא: / כתובות ל. ולפרשת מטות (זמן קיץ תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: