Eshcolot 461 # Bemidbar Shavuot 5778

אשכולות 461 # במדבר שבועות תשע"ח

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


מפטירין במרכבה?
ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א


מדיני חג שבועות ויום טוב
ראש הישיבה, הרב גבריאל סרף שליט"א


יסודות המחלוקת בנושא הגיור
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א


קירוב הלבבות למתן תורה
אביעד בוכריס


וזאת התורה
יעב"ץ


שאלות על הפרשה
ר' דניאל בוחבוט

 

 

השיעור ניתן בד' סיון תשע"ח

קוד השיעור: 7986

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת במדבר ולשבועות
(זמן קיץ תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב נחמן ארנרייך
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע