לא ניחא דתהוי תרעומת עלי

לא ניחא דתהוי תרעומת עלי

הרב דוד קב

בבא קמא ח: - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
בבא קמא ח: ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וכו'
בבא בתרא מג. המוכר שדה לחבירו שלא באחריות וכו'
שם תוספות ד"ה מפני שמעמידה
כתובות צב: תוספות ד"ה דינא הוא

 

 

השיעור ניתן בד' שבט תשע"ז

קוד השיעור: 7465

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא ח: - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע