מפגל בקדשים

מפגל בקדשים

הרב דוד קב

בבא קמא ד. - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
בבא קמא ה. רש"י ד"ה ומפגל
כריתות ב: עיין ברש"י ד"ה מפגל שלכאורה סותר דבריו בסוגייתנו

 

 

השיעור ניתן בי"ג טבת תשע"ז

קוד השיעור: 7464

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא ד. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע