Eshcolot 404 # Vayigash 5777

אשכולות 404 # פרשת ויגש תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


אנכי אעלך גם עלֹה
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


אוי לנו מיום הדין, וה' שוכן בציון
מרדכי דצקובסקי


הכל ענין של גישה
ר' נתנאל גדז'


ויגש אל אב
דב"ש


שתייה מ'קוּלר' ושתייה בקידוש
ר' איתן גרתי

 

 

השיעור ניתן בח' טבת תשע"ז

קוד השיעור: 7401

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת ויגש (זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע