Eshcolot 400 # Vayetze 5777

אשכולות 400 # ויצא תשע"ז

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

תוכן העלון:


מצבה ובית
ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


יעקב והמלאכים
הרב אורי בצלאל פישר שליט"א


מעלת הכתיבה
הרב נתנאל שושן


ארבע מאות - סמל לריבוי
הרב משה גולדשטיין


בני"ש בעולם המעשה
שמחה רון גודינגר


בין 300 ל-400
העורך

 

 

השיעור ניתן בט' כסלו תשע"ז

קוד השיעור: 7343

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת ויצא (זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם אוחיון
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע