כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה

כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה

הרב דוד קב

מסכת מכות ב. - שיעורי עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
מכות ב. כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה
תוספות ד"ה כל הזוממין
מהרש"א ומהר"ם שם
תוספות סנהדרין מה: ד"ה משום דהוי
גבורת ארי מכות ב. ד"ה כל הזוממין ע"ש שמקשה על התוס' בסנהדרין מהתוס' בסוגיין

לקראת סוף השיעור - שאלה לגבי מקושש עצים בשבת

 

 

השיעור ניתן בכ"ט סיון תשע"ו

קוד השיעור: 7145

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מסכת מכות ב. - שיעורי עיון כללי (זמן קיץ תשע"ו)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: