Eshkolot 338 Bemidbar 5775

אשכולות 338 # במדבר-שבועות תשע"ה

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור



תוכן העלון:


"כל יוצא צבא בישראל" / ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א


"קדמיתו פומייכו לאודנייכו" / הרב משה סתיו שליט"א


תורה וקנייניה / הרב שרון יוסט שליט"א


"אשר באת לחסות תחת כנפיו" / הרב אורי בצלאל פישר שליט"א


"ובמקום השלישי: חודש סיון!" / ינון אברמשוילי (ד')


 


להורדה -לחצו על העלון

 

 

השיעור ניתן בד' סיון תשע"ה

קוד השיעור: 6373

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות לפרשת במדבר ולחג השבועות (זמן קיץ תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:




ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב מאיר אורליאן
הרב מאיר אורליאן
ע
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע
הרב נחמן ארנרייך
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע