ישיבת כרם ביבנה

בטל ברוב והלך אחר הרוב

הרב דוד קב

בבא מציעא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות להכנת השיעור:
בבא מציעא ו: - קפץ אחד מן המנויין לתוכן כולן פטורין וכו', תוספות ד"ה קפץ.
עונג יו"ט, סימן ד' - דלא אומרים בטל ברוב להוסיף דינים.
עיין מנחת חינוך, מצוה י': דלא סובר כן.
שב שמעתתא, שמעתתא ב' פרק ד', ט"ו, ט"ז.
שו"ת רעק"א תניינא ק"ח.
כתובות טו: מצאו תינוק מושלך וכו', מה דינו לגבי דיני ממונות.
נדה סא:, תוס' ד"ה בגד שאבד בו כלאיים.

 

 

השיעור ניתן בכ"א שבט תשע"ה

קוד השיעור: 6158

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא מציעא ו: - שיעור בעיון - קפץ אחד מן המנויין (זמן חורף תשעה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב דוד קב
הרב דוד קב
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K