Eshkolot 284 Parshat Yitro 5774

עלון אשכולות 284 פרשת יתרו תשעד

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בט"ז טבת תשע"ד

קוד השיעור: 5676

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: