Eshkolot 268 Rosh h'Shana & Parshat Haazinu 5774

עלון אשכולות 268 ראש השנה ופרשת האזינו תשע"ד

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בכ"ט אלול תשע"ג

קוד השיעור: 5556

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: