Eshkolot 266 Parshat Ki tavo 5773

עלון אשכולות 266 פרשת כי תבא תשע"ג

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן בי"ז אלול תשע"ג

קוד השיעור: 5542

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: