Eshkolot 211 Parshat Vayakhel - Pekudei 5772

עלון אשכולות 211 פרשות ויקהל פקודי תשע"ב

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב אדר תשע"ב

קוד השיעור: 5147

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: