Eshkolot 170 Parshat Vayakhel 5771

אשכולות 170 פרשת ויקהל תשע"א

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב תשע"א

קוד השיעור: 4814

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות 170 לפרשת ויקהל תשע"א

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: