Eshkolot 168 Parshat Tezave 5771

אשכולות 168 פרשת תצוה תשע"א

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב תשע"א

קוד השיעור: 4797

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות 168 לפרשת תצוה תשע"א

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: