Eshkolot 165 Parshat Yitro 5771

אשכולות 165 פרשת יתרו תשע"א

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב שבט תשע"א

קוד השיעור: 4775

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות 165 פרשת יתרו תשע"א

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: