Eshkolot 145 Shoftim 5770

אשכולות 145 לפרשת שופטים תש''ע

(עלון אשכולות)

Acrobat להורדת השיעור

 

 

השיעור ניתן ב תש"ע

קוד השיעור: 4607

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

עלון אשכולות 145 לפרשת שופטים תש''ע

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: