ספרי הישיבה

עיוני מועדים - כרך ב

כרך ב | שיחות לסוכות, לשמחת תורה ולמגילת קהלת

המחיר כולל משלוח, ניתן להשיג במחיר מוזל במשרדי הישיבה.
ניתן גם להשיג אצל הרב המחבר רח' ניסנבאום 12, קרית משה, ירושלים 052-6164-206

ספרים בסדרת עיוני המועדים:
ראש השנה ויום כיפורֲ  /ֲ  סוכות ושמחת תורה

הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
מאת: הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
לספרים נוספים של הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
עיוני מועדים - כרך ב