פתיחת זמן קיץ

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פתיחת זמן קיץ

בשעה טובה התחיל זמן קיץ, וקול התורה ממלא את בית המדרש.
בע"ה נלמד את מסכת סוכה.
ראש הישיבה הרב אהרן פרידמן מסר את שיעור פתיחת הזמן בנושא: סוכה ולולב והיחס ביניהם.