Torat Yavneh - Search Results

We found 43 matching shiurim

Your search query: Topic: Army,

Categorization:
  Machshava / Torah
  Machshava / Army
  Eshkolot / Articles

מאמר לזכרו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ו שבט תשע"ט

Categorization:
  Machshava / Army

ערב הורים לקראת הגיוס של שיעור ב'
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ג' אדר תשע"ז

Categorization:
  Machshava / Army

ערב הורים לקראת הגיוס של שיעור ב'
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ג' אדר תשע"ז

Categorization:
  Machshava / Army

ערב הורים לקראת הגיוס של שיעור ב'
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ג' אדר תשע"ז

Categorization:
  Machshava / Army

ערב הורים לקראת הגיוס של שיעור ב'
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ג' אדר תשע"ז

שיעורי הכנה לשירות הצבאי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ג' אדר תשע"ז

שיעורי הכנה לשירות הצבאי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on כ"ו שבט תשע"ז

Categorization:
  Machshava / Army
  Machshava / Life of Emuna

שיעורי הכנה לשירות הצבאי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ט שבט תשע"ז

Categorization:
  Machshava / Army
  Machshava / Torah

שיעורי הכנה לשירות הצבאי
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י"ב שבט תשע"ז

Categorization:
  Parshat Shavua / Pinchas
  Eshkolot / Articles
  Machshava / Army

מאמר אקטואלי בהקשר לפרשת פנחס (זמן קיץ תשעו)

The shiur was given on ט"ו תמוז תשע"ו

ר' תמיר רוצ'ס

Categorization:
  Machshava / Army
  Publications / Zmorot - Articles

מאמר בעניין החזרה לספסלי הישיבה מהשירות הצבאי (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on ה' תמוז תשע"ו

יעקב אביעד דואני

Categorization:
  Machshava / Torah
  Machshava / Army
  Publications / Zmorot - Articles

מאמר בעניין שירות צבאי ולימוד תורה (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on א' סיון תשע"ו

ר' מתן סבג
מאמר בנושא השירות הצבאי - כיצד להמשיך את בניין התורה שלך בתקופת הצבא (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on י"א אייר תשע"ו

Categorization:
  Machshava / Orot
  Machshava / Army
  Eshkolot / Articles

ביאורים לספר אורות (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on א' אדר שני תשע"ו

Categorization:
  Machshava / Life of Emuna
  Machshava / Army

שיעורי הכנה לחיים ולשירות הצבאי (זמן חורף תשעו)

The shiur was given on ד' אדר שני תשע"ו

Categorization:
  Machshava / Life of Emuna
  Machshava / Army
  Chagim / Purim

שיעורי הכנה לחיים ולשירות הצבאי: לאן נעלמה ושתי? מה עונים לבן הרשע? כיצד מתמודדים עם הרע? (זמן חורף תשעו)

The shiur was given on י"א אדר שני תשע"ו

מתורת הראי"ה: על הפטור לבני הישיבות (זמן חורף תשעו)

The shiur was given on ד' אדר שני תשע"ו

Categorization:
  Machshava / Life of Emuna
  Machshava / Army

שיעורי הכנה לחיים ולשירות הצבאי (זמן חורף תשעו)

The shiur was given on כ"ז אדר תשע"ו

Categorization:
  Machshava / Life of Emuna
  Machshava / Army
  Machshava / Torah

שיעורי הכנה לחיים ולשירות הצבאי: סירוב פקודה - מי קובע המפקד או הרב? (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on כ' אדר תשע"ו

Categorization:
  Machshava / Life of Emuna
  Machshava / Army

שיעורי הכנה לחיים ולשירות הצבאי (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ו' אדר תשע"ו