שיעור ב': ערב הורים לקראת הגיוס

שיעור ב': ערב הורים לקראת הגיוס

BackBack to Main Page

By: Rav Ori Betzalel Fisher

ערב הורים לקראת הגיוס של שיעור ב'
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7523

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Ori Betzalel Fisher
Rav Ori Betzalel Fisher
ע
Rav Ori Betzalel Fisher
Rav Ori Betzalel Fisher
ע
Rav Ori Betzalel Fisher
Rav Ori Betzalel Fisher
ע
Rav Ori Betzalel Fisher
Rav Ori Betzalel Fisher
ע
Rav Ori Betzalel Fisher
Rav Ori Betzalel Fisher
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע
Rav Moshe Stav
Rav Moshe Stav
ע
Rav Moshe Stav
Rav Moshe Stav
ע
Rav Moshe Stav
Rav Moshe Stav
ע
Rav Moshe Stav
Rav Moshe Stav
ע
Rav Efraim Rubinstein
Rav Efraim Rubinstein
ע