משמעותה של כריתת הברית של אברהם אבינו

משמעותה של כריתת הברית של אברהם אבינו

BackBack to Main Page

By: Rav Yitzchak Dei

ֲ 

עם סיומה של פרשת לך לך, בה אנו מתוודעים לדמותו המיוחדת של אבינו הראשון אברהם, אנו קוראים על המצווה היסודית ביותר בעם ישראל: ברית המילה.


הקב"ה פונה אל אברהם (שעדיין קרוי אברם, טרם ביצוע הברית) ומצווה אותו לקיים את מצוות ברית המילה במילים: "התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי ביני ובינך... זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם... המול לכם כל זכר".


במדרש רבה על פר' וירא מובא: "אמר אברהם (לקב"ה): אחרי שמלתי עצמי הרבה גרים יבואו להדבק בזאת הברית".


אברהם שמח על קיום מצוות ברית המילה ואף מציין שיש לה חשיבות בעידוד גרים לבוא ולהסתופף תחת כנפי השכינה.


ולכאורה הדברים אינם מובנים כלל. הרי ברית המילה היא דבר מרתיע וכרוך בסכנה, היא עלולה להביא אנשים למסקנה הפוכה. בגלל המכשול של המילה רבים הם האנשים שיתרחקו מלהגיע ולהסתופף תחת השכינה, כיצד הגיע אברהם אבינו למסקנה כזו?


השם משמואל לפר' כי תבוא באר את התמיהה באופן הבא: כוחות הטומאה המושלים על אומות העולם אינם מניחים אותם לבוא ולהדבק בשכינה וסוגרים את ליבם מלבוא ולהכיר את ישראל ואת אביהם שבשמים. זוהי המניעה הגדולה והשורשית שעטופה בתירוץ הסכנה הפיזית בקיום מצוות המילה בפועל. העובדה שאברהם היה אב המון גוים מלמדת שיש לו השפעה חזקה על אומות העולם ובאמצעות המילה הפרטית שלו הוא החליש את כוח הטומאה שסגר את ליבם של הגוים, ונתן להם פתח לבוא ולהתקרב אל השכינה. זוהי משמעות דברי אברהם במדרש: "אחרי שמלתי עצמי הרבה גרים יבואו להדבק בזאת הברית".


בדברי השם משמואל הללו מונח יסוד גדול בעבודת השם. לפעמים יש לאדם רתיעה מקיום מעשה או משינוי לטובה באורח חייו והוא תולה זאת בקושי פיזי או טכני כזה או אחר. זה בהחלט יכול להוות תירוץ לבלימת צעדים הכרחיים וחשובים בהתקדמות שלו, אולם האמת היא שהמניעה והמכשול אינם ברובד הפרקטי. יש לחדור אל נבכי הנפש ואל התפיסה הרוחנית הפנימית, שם יושב המונע הגדול שעוטף עצמו בתירוצים שונים ומשונים.


כאשר יבחן האדם את עצמו וישיל מעליו את ההסברים הטכניים – יחשוף הוא את האמת הפנימית, וזהו האתגר שמולו יש להתמודד. כאשר יצליח להתעמת מול האמת הפנימית ולשנות תפיסה, הרי שהקשיים החיצוניים כמו יסורו מאליהם.


גם אנחנו, בתקופה קשה זו, צריכים לעמוד מול האמת הפנימית ולשנן לעצמנו (וממילא גם לעולם כולו): "ארץ ישראל שייכת לעם ישראל". ֲ עלינו לקורא בקול גדול: אין מקום לעם נוסף בארץ ישראל! על אחת כמה וכמה כשמדובר בקבוצה שחרטה על דגלה את השמדתנו! רק לאחר שנפנים זאת באופן מלא - ֲ כל הטיעונים השונים יפלו מאליהם ותהיה לנו יכולת עמידה בפני טענות והאשמות של אומות העולם.


"אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"


ֲ 

Shiur ID: 9316

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: