קול המונה של רומי

קול המונה של רומי

BackBack to Main Page

By: Rav Aryeh Stern

שיעורים לימי בין המיצרים
במסגרת כולל יום השישי

כולל יום השישי # שיעורים לימי בין המיצרים (זמן קיץ תשעו)

Shiur ID: 7229

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: