ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פרס הציונות הדתית לשנת תשע"א

ביום ראשון, כה' באייר התקיים טקס פרס הציונות הדתית לשנת תשע"א, השנה מבין שמונת מקבלי הפרס זכו שנים הקשורים במישרין לישיבה.
הרב ישראל רוזן בוגר הישיבה וראש מכון צומת ומייסדה מזה 35 שנה, ומעורכיה שלכתב העת "תחומין" שיצאו עד כה כ-30 כרכים בענייני תורה חברה ומדינה. ועדת הפרסנימקה את בחירתו בכך שעלה ביד המכון לסלול דרך תורנית-מעשית חדשנית המיוסדת עלהשקפה דתית ציונית, לפיה יש למדינת ישראל מעמד בעולמה של ההלכה, מעמד המחייברתימת המדע למתן פתרונות הלכתיים טכנולוגיים המאפשרים ניהול מדינה יהודיתהלכתית. ראש הישיבה הרב מרדכי גרינברג נבחר להעניק לו את הפרס.
 
והשני מר שרגא שמר אשר היה ראש המועצה האיזורית בחבל יבנה במשך 14 שנה סייערבות לישיבה וליישובי הסביבה בקידומם ובפיתוחם. מר שמר זכה בפרס על מפעל חייםשל הקמת בית העדות לזכר לקחי השואה בניר גלים, בעברו עבד באיגוד המושבים שלהפועל המזרחי, וליווה את הקמת היישובים הדתיים ברמת הגולן, בבקעת הירדן ובגושעציון ואת היישובים הראשונים בגוש קטיף. כיום משמש כיו"ר בהנהלת גבעת וושינגטון ועוד פרויקטים שונים, יחד עם זאת משתתף קבוע בכולל יום השישי בישיבה.