ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ממשיכים ללמוד

רוב ככל התלמידים שלא יכלו לחזור בזמן הסגר, חזרו לחבוש את ספסלי בית המדרש בשמחה.