ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פתיחת זמן חורף

בשעה טובה ,עם אישור מתווה הישיבות, חזרו הבחורים לישיבה.
ביום ראשון הגיעו כולם ישירות לבידוד.
בשעות הצהריים נבדקו התלמידים על ידי צוות של מד"א וחזרו מיד אח"כ לחדרים.
במהלך יום שני ושלישי, כאשר הגיעו התוצאות השליליות, חזרו הבחורים לחבוש את ספסלי
בית המדרש בשמחה.