ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מלווה מלכה עם הראל טל

בפרוס עלינו ימי הרחמים והסליחות, נערכה במוצאי שבת סעודת מלווה עם ר' הראל טל, בהשתתפות ראשי הישיבה, הרמי"ם והתלמידים, בסימן אני לדודי ודודי לי.
 ר' הראל כדרכו הלהיב ועורר בשירי דביקות וקדושה.
הבחורים נהנו מאוד.