ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביקור חיילים

לאחרונה שהו חיילי ההנדסה בירושלים לרגל סדרת חינוך.
 
המשגיח הרב שרון יוסט, ביחד עם הרב עמרי קראוס, עם בחורים נוספים, נסעו לבקרם.
 
הבחורים שמחו מאוד על הביקור.