ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מתחילים לימוד פרק 'יש נוחלין'

בישיבה ממשיכים ללמוד את מסכת בבא בתרא, כאשר בתחילת זמן קיץ עברו ללמוד את פרק יש נוחלין בעיון. ביום שלישי הועבר שיעור כללי מפי ראש הישיבה , הרב אהרן פרידמן, בנושא: בכור ליצירה ובכור ללידה,ופתיחה לסוגית יכיר.