ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מבחן בעיון

לקראת סוף הזמן, נבחנו תלמידי הישיבה בעיון על הסוגיות אותן למדו במהלך זמן קיץ, במסכת שבועות.