ישיבת כרם ביבנה

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פרידה מהאברכים שיוצאים

בשבת פרשת מטות, התכנסו ראשי הישיבה, ראשי הכולל וצוות הרמי"ם עם משפחות האברכים לסעודה שלישית משותפת.
הרבנים ברכו את המשפחות העוזבות בצאתן לדרך חדשה, שיזכו להרבות תורה בישראל איש איש כפי כוחו, ושיראו ברכה בכל מעשה ידיהם.