הרבנית רחל מרים ע"ה

טבת תרפ"ח- ח' אלול תשס"ט

הרבנית רחל מרים ע"ה אוד מוצל מאש- ניצולת שואה, ביתו של הגאון הרב ר' יוסף ברקוביץ הי"ד בעל מחבר ספר "חלקת יוסף", ראש ישיבת מהרש"א מגדולי ראשי הישיבות בליטא, ומהמקורבים הגדולים לרשכבה"ג הגאון ר' חיים עוזר גרוזנסקי זצ"ל אב"ד וילנא.

הרבנית ע"ה היתה יותר מאשר "אשת חבר" לבד ממה שעמדה לצד בעלה מרן רה"י זצ"ל בכל עבודתו הרוחנית היא היתה אשת רוח ואשת חנוך, שנים רבות שמשה כמחנכת בגבעת וושינגטון.

כאן בישיבה למרות שלא נשאה תואר רשמי, רבו הפונים אליה בבקשת עצה ותושיה. ואף מרן ראש הישיבה זצ"ל בעצמו היה מתייעץ עמה גם בעניינים חינוכיים כלל ישיבתיים, וגם בעניינים אישיים של אברכים ותלמידים. רבים מהתלמידים, ובמיוחד בני חו"ל ראו בה "אמא", גם מבחינה גשמית: האירוח הלבבי לו זכו בבית רה"י זצ"ל עם לביבות הגבינה המפורסמות, אך גם מבחינה רוחנית: האוזן הקשבת, חכמת החיים והמוסר שזכו לקבל ממנה.

הרבנית היתה שותפה לרה"י זצ"ל בשנים הקשות של יסוד הישיבה כשהתנאים בכרם ביבנה היו קשים מנשוא. למרות זאת הצליחו לגדל לתפארת שני ילדים הרב יוסף גולדוויכט שליט"א והרבנית לאה מיירניק אשת הרב משה שמעון זצ"ל אשר ממשיכים בגאון את גדלותם ותפארתם של מרן רה"י זצ"ל והרבנית ע"ה.

יה"ר שימצאו נחומים בעבודתם החינוכית ובהקמת משפחה שהיא שם ועד לזכרון הוריהם הקדושים.