צוואתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל

ראש הישיבה זצ"ל ביקש בצוואתו כמה דברים:

  • שלא יספידוהו.
  • שעל מצבתו ירשם  שיצק מים על ידי גדולי הדור והעמיד תלמידים הרבה.
  • שיזכרו להמשיך לדאוג לרבנית שתחי'.
  • עיקר העיקרים שירבו בת"ת.את זאת קיבלו על עצמם תלמידי הישיבה,ובמשך כל ימי השיבעה נשמע קול התורה בבית המדרש כל שעות היממה וכן עד ליום השלושים סיימו כמה פעמים ש"ס משניות, וביום השנה נחוג ברוב עם סיום הש"ס הבבלי לעילוי נשמת מרן ראש הישיבה זצ"ל.

לאחר פטירתו
"להרבות בתלמוד תורה" נצטווינו בצוואתו של מרן רה"י זצ"ל ובאמת כך היה, בימי השבעה הרבו בישיבה בשיעורים ושיחות לעילוי נשמת ראש הישיבה זצ"ל על מנת שיהיו שפתיו דובבות בקבר, נשמעו בישיבה שיעורים ושיחות מפיהם של בכירי תלמידיו: נשיא הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט"א, הרב זלמן מלמד שליט"א - בוגר המחזור המייסד וראש ישיבת בית-אל, הרב מיכאל ברום שליט"א - ראש ישיבת שילה ומהרמי"ם לשעבר, והרב יצחק ארלנגר שליט"א - מבוגרי הישיבה ומהרמי"ם לשעבר וגם קרוב משפחתו של ראש הישיבה זצ"ל.

ביום חמישי שמעו אברכי הכולל שיחה מפי ראש הכולל הרב זכריה טובי שליט"א מתורתו של ראש הישיבה זצ"ל, וכנהוג בישיבות נהגו בלילה זה ליל שימורים ובתוכו שיעור כללי שנמסר ע"י הגאון הרב משה חיים דימנטמן שליט"א.

ביום השבעה נערכה אזכרה בהיכל הישיבה ונשמעו שיעורים ושיחות מפיהם של ראש הישיבה, המשגיח והרמי"ם וכן הרב ישעיהו הדרי שליט"א - אז ראש ישיבת הכותל, הרב צפניה דרורי שליט"א- ראש הישיבה והרב הראשי בקרית שמונה, וכן שיעור מפי חתנו של ראש הישיבה הרב משה שמעון מיירניק זצ"ל, ולימוד משניות ע"י בנו הרב יוסף גולדוויכט שליט"א, כל השיעורים והשיחות יצאו לאור בחוברת "זיכרון חיים" שיצאה ליום השלושים.

ביום השלושים נערכה בישיבה עצרת זכרון רבתי בהשתתפות מרן הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ולהבדיל בין חיים לחיים, הרב הראשי לישראל הגאון הרב ישראל מאיר לאו שליט"א, הרב הראשי ואב"ד רחובות הגאון הרב שמחה הכהן קוק שליט"א, הרב סיני אדלר שליט"א מראשי כולל מר"ץ במבשרת ציון ולשעבר ר"מ בישיבה ורבה האשכנזי של אשדוד, הרב מרדכי אלון שליט"א ראש ישיבת חורב והרב קלמן מאיר בר שליט"א מרמ"י הישיבה.

הנהלת הישיבה התכנסה לישיבה מיוחדת לזכר ראש הישיבה זצ"ל ונאמרו דברים לזכרו ע"י ראש הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט"א, יו"ר ההנהלה מר הוכשטיין ז"ל, וכן ע"י חבר ההנהלה ד"ר זרח ורהפטיג ז"ל.

במקומות רבים בארץ ובעולם הוקדשו שיעורים רבים לעילוי נשמתו,וכן יצא לאור ע"י הישיבה ספר "באר מים חיים", על מצוות תלמוד תורה שהיתה החשובה ביותר לראש הישיבה זצ"ל הספר כולל מאמרים בהלכה ובאגדה מתלמידיו ומוקיריו. וכן בוגרי הישיבה בחו"ל הוציאו לאור ספר זיכרון "יקרא דחיים" המהווה אוסף מאמרים מתורתו ולזכרו של ראש הישיבה זצ"ל.

צורות שונות של הנצחת שמו של מרן ראש הישיבה זצ"ל נתקיימו בישיבה עד שביום השנה החמישי לעלייתו לגנזי מרומים נערך ברוב פאר והדר מעמד הכנסת ספר תורה שנכתב ע"י בוגרי וידידי הישיבה בארץ ובחו"ל לעילוי נשמתו ולהנצחת שמו של מרן ראש הישיבה זצ"ל, כמו כן נקרא שמו של אולם בית המדרש "זכרון חיים" שנתרם ע"י משפחת אספורמס ידידת הישיבה מזה שנים רבות.

ראש הישיבה השאיר אחריו את הרבנית (ז"ל), בנו הרב יוסף גולדוויכט שליט"א מראשי ישיבה לצעירים "אור ישראל" בפתח תקוה, וביתו הרבנית לאה, וחתנו  הרב משה שמעון מיירניק (זצ"ל) מחשובי ראשי הכוללים בירושלים נכדים וצאצאים.