יהושע פרק ה (חלק ב) | גלותי את חרפת מצרים מעליכם

יהושע פרק ה (חלק ב) | גלותי את חרפת מצרים מעליכם

BackBack to Main Page

By: Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva

Shiur ID: 9364

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: