ישיבת כרם ביבנה

תולדות הבור ותולדות אדם

הרב מנחם מנדל בלכמן

מראה מקומות בפורסמו לשיעור:

א. ב"ק ג ע"א אילימא אב... לנזיקין
רש"י ד"ה אב עשרה וד"ה וזה אב עי"ש שט"מ בשם רבינו ישעיהו בד' רש"י
משנה נ ע"ב מה בור ושם רש"י ד"ה מה בור
סנהדרין מה ע"א רש"י ד"ה מה בור
ב"ק נא ע"א אמרי מתני' דאיגנדר לבור
ושם בחידושי הרשב"א ושט"מ משם הרא"ש
עי"ש ד' מאירי
טוחו"מ סי מ"י - י ב"ד הרא"ש (עי"ש ב"י וב"ח)
רמב"ם נזק"מ פרק י"ב הל' י, טו
[ב"ק צט ע"ב אייתי ראיה דממחית.. ואפטרך... ועי' שו"ת אבני נזר חלק אבהע"ז סי רמ"ה אות ח]
רשב"א ב"ק ג ע"א ד"ה סוף סוף [השני]

ב. ב"ק ג ע"ב אדם מאי אבות ... אית ביה
שם רש"י ד"ה אדם וד"ה אלא
שם תוס' ד"ה תולדה וד"ה והתנן
ב"ק ד ע"א אדם דרכו ... בישן
ב"ק כו ע"א משנה אדם... ובגמ' ... כו ע"ב כרצון
עי"ש רש"י כו ע"א ד"ה נזק
תוס' ב"ק ג ע"א ד"ה הא - בגדר אב ותולדה דטינפה פירות

 

 

השיעור ניתן בכ"א חשון תשע"ז

קוד השיעור: 7358

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

בבא קמא ג: - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
E 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2 K
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2
הרב מנחם מנדל בלכמן
הרב מנחם מנדל בלכמן
ע 2 K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע 2
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K