ישיבת כרם ביבנה

בין ארבעת המינים לתשובה

אושריאל בוכריס


כידוע לנו, התחלנו את חודש הרחמים והסליחות כאן בישיבה ב"ה, בצורה נפלאה.


חודש 'אלול' (מלעיל) פותח לנו תקופה המסוגלת יותר לחזרה בתשובה לתפילות ותחנונים - "המלך בשדה" כפשוטו. תקופה המתחילה במוצאי ר"ח אלול ומסתיימת בשיא השמחה של חג הסוכות בהושענא רבה.


עוד ידוע לנו, שארבעת המינים של חג הסוכות נמשלים לאברים בגוף האדם, ההדס לעניים, הערבה לשפתיים, אתרוג ללב והלולב לעמוד השדרה.


לא לחינם המשילו רבותינו את המינים לאברי גוף האדם, ולא לחינם אנחנו נמצאים בחג הסוכות עדיין בתהליכי תשובה. אחת מהמצוות היחידות שאדם מקיים בכל גופו זו מצות הישיבה בסוכה. נראה כי בחג הסוכות יש ענין מיוחד, עזר מיוחד, בתיקון הגוף ואבריו. אז מדוע דווקא נמשלו לאברים אלו?


לדעת הרבה דרשנים יש קשר הדוק בין האברים האלה להליכי תשובה, שבאברים אלה יש המון אפשרויות לחטאים יום יומיים שניתן לעשות איתם וצריך תמיד לחזור עליהם בתשובה (בפרט בסוכות שהזכרנו את התיקון המיוחד לגוף)


הדס = עיניים; לשמור על העיניים מדברים אסורים, מראיות אסורות, מעין הרע וכו' - "סור מרע", וכמובן "עשה טוב" - ללמוד תורה, להסתכל באורייתא, לראות נפלאות הבורא וכיוצא בזה. ערבה = שפתיים; להישמר מלשון הרע, רכילות, דברי שקר, ניבול הפה וכו', וכמובן לתקן - לדבר דברי תורה, ללמד תורה, לשיר לכבוד השי"ת. אתרוג = לב; להישמר מאוד משנאת חינם, מלחמוד, מגאווה ח"ו וכו', ולתקן באהבת חינם, ענווה...


אבל נשארתי בשאלה... איזו תשובה יש לעשות עם הלולב - עם עמוד השדרה? תיקון הגאווה? הרי זה יותר קשור ללב? ועלה לי רעיון...


הרב זצ"ל באורות התשובה מתאר לנו כמה סוגים של תשובה. יש תשובה טבעית, אמונית, שכלית, תשובה של אדם הפרטי. תשובה של העולם כולו.


בפרק י"ז (פיסקא ב) הרב זצ"ל כותב שישנה תשובה נוספת, שלדעתי נורא מיוחדת וחשובה:


 ...הארת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה, אל תכונתה- באמת אור של תשובה יש בה...


הוי אומר: יש גם תשובה של כלל ישראל. לפי זה, שיבת עמ"י לארצו אחרי אלפיים שנות גלות "בשוב ה' שיבת ציון..." - השיבה הזו אל הארץ היא התשובה של כלל ישראל. אך לא מספיקה השיבה לארץ ולציון, אלא גם "לשוב אל מהותה, אל רוחה" - שכאן בארץ ישראל נרים קרנה של תורה, נפיץ תורה, ננהל מדינה בדרך התורה. זוהי תשובה שלמה ואמתית של כלל ישראל.


נראה, כי את זה מסמל עמוד השדרה - זקיפות קומה של התורה כאן במדינה ("ואולך אתכם קוממיות" – קומה על גבי קומה), לתת את הטון של התורה, שמראה שהתורה לא מנותקת ושונה מהתנהלות החיים הטבעית, אלא להיפך – יש לתורה מה לומר בכל מקום: במדע, ברפואה, בכלכלה, בבתי המשפט, בכנסת ובממשלה, וכמובן כמובן בנושא שלכם, בתפקידכם חיילנו הקדושים. לתת טון של תורה בצבא, להראות שהצבא זה לא איזה שהוא 'עול' או 'v' שצריך לסמן בחיים, אלא לשרת בצבא ואת המדינה ולשלב את זה יחד עם לימוד תורה ויראת שמיים. זו התשובה השלמה, וכן, השילוב הזה לא מחייב בכלל שייגמר בשנה וארבע, צריך ואפילו חשוב לצאת לתפקידי פיקוד מי שיכול וראוי, לתת את הקול של התורה, הנהגה של התורה גם למי שלא מכיר, שבעז"ה יאמרו אח"כ "פלוני שלמד תורה ראו כמה נאים מעשיו וכמה מתוקנים דרכיו". עם ישראל צריך את זה (ראו את האהדה למג"דים והמח"טים חובשי הכיפות).


זוהי הזקיפות קומה של הלולב. זהו עמוד השדרה. זו התשובה האמתית והשלמה של כלל ישראל, שלכל אחד ואחד מאתנו יש אחריות גדולה לבצע אותה בשלימות, להרים קרנה של תורת ה' בארץ ישראל, במדינת ישראל, וכמובן הכל מתוך אהבת ישראל, ועל ידי זה נזכה לביאת משיח צדקנו ובניין בית מקדשנו, במהרה בימינו אמן. חג שמח, שנה טובה, כתיבה חתימה טובה, כל טוב! תשרתו נאמנה, תאהבו את מה שאתם עושים, ותחזרו לשלום אמן.


(פורסם בזמורות 137 - אלול תשע"ה)


 

 

 

השיעור ניתן בי"ג אלול תשע"ה

קוד השיעור: 6590

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר בנושא הימים הנוראים (זמן אלול תשע"ה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב משה סתיו
הרב משה סתיו
ע K
הרב בן-ציון אלגזי
הרב בן-ציון אלגזי
ע 2
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K