ישיבת כרם ביבנה

טענו חיטים והודה לו בשעורים

הרב דוד קב

בבא מציעא - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור

בבא מציעא ה. - טענו חיטים והודה לו בשעורים וכו', תוספות ד"ה והודה
שבועות מ. תוספות ד"ה והודה
רמב"ם, הלכות טוען ונטען, פרק ד', י': מנה לי בידך... פסקו כל הגאונים וכו'
לחם משנה, שם ד"ה פסקו כל הגאונים
רמב"ם, שם פרק ג', ח': אין מודה במקצת חייב שבועה עד שתהיה הודיה ממין הטענה
רמב"ם, שם פרק א', ג': שפוסק שהילך פטור משבועת התורה
רמב"ם, שם פרק ג', י': כור חטים יש לי בידך אין לך בידי אלא כור שעורים פטור אף מדמי שעורים וכו'

 

 

השיעור ניתן בח' טבת תשע"ה

קוד השיעור: 6024

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעור עיון כללי - בבא מציעא ה. (זמן חורף תשעה)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
E
הרב דוד קב
הרב דוד קב
E
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K