ישיבת כרם ביבנה

חסידיש # פרשת נח

הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבהא. אלה תולדות נח - נח איש צדיק וכו'".
לימדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשים טובים (רש"י).
נח זכה לתואר צדיק, משום שהיה צדיק לא רק כלפי הקב"ה, אלא גם לבני אדם.לא רק "את האלוקים התהלך נח", אלא גם תמים היה.
ב. תולדותיהם של צדיקים - מעשים טובים.
בעל הבית הלוי אמר שכל ימיו התפלל שלא יזדקק לזכות של "ברא מזכה אבא".
ג. "את שם את חם ואת יפת".
אמר הפשיסחאי: אלה מעשיו הטובים של אדם:
"את שם" - לזכור תמיד שם אלקים.
"את חם" - לקיים כל מצוה בחום והתלהבות.
"את יפת" - לעשות רק מעשים שהם "תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם".
ד. "צהר תעשה לתיבה".
אמר השפת אמת: תיבה, הכוונה למילה של תורה ותפילה.
עשה אור למילה, שכל תיבה תהיה ברורה ובכוונה.
ה. "כירק עשב נתתי לכם את כל...".
הרבי מגור בא לבקר אצל הרב קוק בהגיעו לביקור ראשון בארץ ישראל.
בשעת הסעודה אמר לו הרבי שאצלנו החסידים נוהג הצדיק לחלק שיריים.
ענה לו הרב קוק שאצלנו, המתנגדים, נהוג שהצדיק שם עצמו "שיריים".
ואכן כך כתב הרב בספר אורות, שאשרי מי ששם עצמו שיריים לכנסת ישראל.
ו. "על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה'".
רשעותו של נמרוד הייתה שכל מעשיו התכוין כביכול לשם שמים.


ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א שולח מדי ערב שבת וחג לתלמידינו המשרתים בצה"ל, לבוגרים ועוד, כמה 'ווראטים' חסידיים על הפרשה/חג. 

 

 

השיעור ניתן בל' תשרי תשע"ה

קוד השיעור: 5779

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב חיים יעקב גולדוויכט <br> מרן ראש הישיבה זצ
הרב חיים יעקב גולדוויכט
מרן ראש הישיבה זצ"ל
ע K
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע K
ברוך חורב
ע K