ישיבת כרם ביבנה

יהושע וכלב - שני משיחים

הרב זכריה טובי
ראש הכולל

MS Word להורדת השיעור

מבין המרגלים אשר שלח משה לתור את הארץ, היחידים שנשארו נאמנים לארץ ישראל ואמרו "עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי יָכוֹל נוּכַל לָהּ" (במדבר יג, ל) היו יהושע וכלב, אך במבט לעומקה של הפרשה אנו מוצאים הבדלים גדולים ביניהם.


א.ביציאה לשליחות הריגול משה רבינו קורא ליהושע ומברכו "וַיִּקְרָא משֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ" – (במדבר יג, טז) ומתפלל עליו: "י-ה יושיעך מעצת מרגלים" ונשאלת השאלה מדוע ברך משה דוקא את יהושע ולא נתן ברכה גם לכלב?


ב.כאשר המרגלים מגיעים לחברון כלב הולך להשתטח על קברי האבות ואלו יהושע אינו עושה זאת, מהי הסיבה לכך?


ג. התורה משבחת את כלב "וְעַבְדִּי כָלֵב עֵקֶב הָיְתָה רוּחַ אַחֶרֶת עִמּוֹ וַיְמַלֵּא אַחֲרָי" (שמות לג, יא)- מדוע התורה אינה משבחת גם את יהושע שהיה בעצה אחת עם כלב נגד המרגלים?


כנראה הבדל גדול היה בין שני האישים: על יהושע התורה מעידה "נַעַר לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל" (שמות לג, יא) ביהושע היתה מידת הענוה וההתבטלות כלפי משה רבינו, בניגוד לכלב שהיה בעל תכונת התקיפות. ע"כ רק לגבי יהושע שהיה עניו משה פחד שהמרגלים ח"ו יוכלו להפילו ברשתם וע"כ נתן לו את ברכתו "י-ה יושיעך מעצת מרגלים". בברכה זו יש את כח החיבור של ארץ ישראל שהיא מורכבת מה-י' - המשולה לעוה"ב ואת ה-ה' - המשולה לעוה"ז. זהו חיבור בין שמים וארץ וזהו כוחה של א"י שיש בה את השילוב הזה וע"כ ברכו בברכה זו. משא"כ לגבי כלב שהיה בעל מידת התקיפות והעזות לא חשש משה רבינו שיפגע מן המרגלים. עם זאת, כלב הולך להתפלל על קברי האבות כדי לשאוב את הכח של מידה זו, לעמוד איתן כמו האבות בירושת א"י.


וזהו מה שהתורה מעידה על כלב "עֵקֶב הָיְתָה רוּחַ אַחֶרֶת עִמּוֹ וַיְמַלֵּא אַחֲרָי" (במדבר יד, כד) - היתה לו את הבינה איך להערים על המרגלים כפי שאומר המדרש:


"וַיַּהַס כָּלֵב אֶת הָעָם" (במדבר יג, ל) - צווח ואמר: "וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם"? השומע היה סבור, שבא לספר בגנותו. ומתוך שהיה בלבם על משה בשביל דברי המרגלים, שתקו כולם לשמוע גנותו. אמר: "והלא קרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו "עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי יָכוֹל נוּכַל לָהּ".


כאן השתמש כלב בחוכמתו ובערמומיות כדי לשכנע את המרגלים וזוהי ה"רוח אחרת" שעליה מדבר הכתוב בניגוד ליהושע שהיה ענו, בחינת "לֹא יָמִישׁ מִתּוֹךְ הָאֹהֶל".


ר' צדוק הכהן מלובלין מגלה שיהושע וכלב הם למעשה שתי הבחינות של משיח. יהושע - שבא משבט אפרים בנו של יוסף הוא בחינת משיח בן יוסף, וכלב שבא משבט יהודה הוא בחינת משיח בן דוד. יוסף הוא מידת היסוד כידוע: "וצדיק יסוד עולם" (משלי י, כה). מידת היסוד היא ליחידים הצדיקים שבדור וע"כ אסור שתהיה להם נפילה. אם ח"ו צדיקים אלו נופלים אין להם תקומה, כמו שעתיד משיח בן יוסף ליהרג ואין לו יותר תקומה. לכן פחד משה רבינו שיהושע יפגע ח"ו מהמרגלים ועל ידי זה תהיה לו נפילה ולא יוכל יותר לקום, וע"כ ברכו: "י-ה יושיעך מעצת מרגלים" - נתן לו את שם ה' בשמו שישמור עליו שלא יפול.


אך כלב הוא משבט יהודה המסומל במידת המלכות. על משיח בן דוד נאמר "דוד מלך ישראל חי וקיים" המלכות שייכת לכל העם ולכן גם אם המלך נופל יש לו תקומה. משום כך, כיון שכלב שהיה בחינת משיח בן דוד לא חשש משה רבינו מנפילתו, כי גם אם יפול יש לו תקומה "כִּי שֶׁבַע יִפּוֹל צַדִּיק וקם" (משלי כד, טז) כפי שמצינו בדוד המלך שנפל וחטא בחטא בת שבע אך בסופו עשה תשובה והמשיך במלכותו. לכלב יש "רוח אחרת" - מידת המלכות שהיא קשורה עם אומץ ותקיפות ולכן אע"פ שהוא יכול להפגע אין לו מה לפחד כי הוא יחזור ויקום.


גם בימינו כאשר "מואסים בארץ חמדה" זקוקים אנו לשני כוחות אלה של כלב ויהושע, מחד- ענוה והתבטלות כלפי הקב"ה אך מאידך- אומץ ותקיפות: "עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי יָכוֹל נוּכַל לָהּ".


(מתוך החוברת 'מנחת אב')

 

 

קוד השיעור: 2604

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

מאמר לפרשת שלח לך

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב זכריה טובי <br> ראש הכולל
הרב זכריה טובי
ראש הכולל
ע K
הרב בן-ציון אלגזי
הרב בן-ציון אלגזי
ע 2
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב שלמה פרידמן
הרב שלמה פרידמן
ע
הרב נתנאל ברקוביץ
הרב נתנאל ברקוביץ
ע K
הרב מרדכי גרינברג <br> נשיא הישיבה
הרב מרדכי גרינברג
נשיא הישיבה
ע K
הרב ארי כץ
הרב ארי כץ
ע K
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע K