ישיבת כרם ביבנה

הקמת הישיבה ויעודה

טרם הקמת המדינה, סברו הרב אברהם יצחק הכהן קוק  זצ"ל, הרב הראשי לישראל דאז, והרב מאיר ברלין, ראש תנועת המזרחי, שיש להקים ישיבה במקום שרבי יוחנן בן זכאי הקים ישיבה לאחר חורבן הבית. ואכן, בעזרתו של מנחם אוסישקין הוקם  מבנה הישיבה ביבנה, ובשנת 1954 החלה הישיבה לפעול.

"כרם ביבנה" היא הישיבה הראשונה שהוקמה ויועדה לבני הנוער חובשי הכיפות הסרוגות. ראש הישיבה הראשון, הרב חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל, היה חניכם של גדולי ישראל: החזון איש, הרב מבריסק וחכמים אחרים. בראשית ימיה לא פעלה הישיבה במתכונתה הנוכחית כישיבת הסדר, אלא צורפה ל"בני עקיבא". כשנתיים לפני מלחמת ששת הימים החלה פועלת "כרם ביבנה" כ"אם ישיבות ההסדר", ומאז משמשת מודל לישיבות רבות, שהוקמו בעקבותיה. בזכות ראשוניותה קיבל ראש ישיבת "כרם ביבנה" את פרס ישראל בשם מפעל ישיבות ההסדר.