הרב דוד קב זצ"ל - דברי זיכרון בתום השנה

הרב דוד קב זצ"ל - דברי זיכרון בתום השנה

BackBack to Main Page

By: Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut

הרב דוד קב זצ"ל - דברי זיכרון בתום השנה לע"נ הרב (זמן קיץ תשעט)

Shiur ID: 8743

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: