הרב דוד קב זצ"ל - הספדים בתום השלושים

הרב דוד קב זצ"ל - הספדים בתום השלושים

BackBack to Main Page

By: Rav Menachem Mendel Blachman

הרב דוד קב זצ"ל - הספדים בתום ימי השלושים
(זמן קיץ תשעח)

Shiur ID: 8204

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: