לא ניחא דתהוי תרעומת עלי

לא ניחא דתהוי תרעומת עלי

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

בבא קמא ח: - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
בבא קמא ח: ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וכו'
בבא בתרא מג. המוכר שדה לחבירו שלא באחריות וכו'
שם תוספות ד"ה מפני שמעמידה
כתובות צב: תוספות ד"ה דינא הוא

בבא קמא ח: - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7465

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: