מפגל בקדשים

מפגל בקדשים

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

בבא קמא ד. - שיעור עיון כללי

מראה מקומות לשיעור:
בבא קמא ה. רש"י ד"ה ומפגל
כריתות ב: עיין ברש"י ד"ה מפגל שלכאורה סותר דבריו בסוגייתנו

בבא קמא ד. - שיעור עיון כללי
(זמן חורף תשע"ז)

Shiur ID: 7464

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: