Yeshivat Kerem B'Yavneh

ספר בראשית - ספר היסטוריה מופתי

BackBack to Main Page

By: אסף משניות

מאמר בנושא ספר בראשית (זמן חורף תשע"ו)


מאמר זה נולד בעקבות מאמרו של יוסף שיליאן, שהתפרסם בגיליון 353, פרשת לך-לך. באותו מאמר, פורס הכותב שיטה, לצערי יש לומר שהיא נפוצה אצל רבים, הטוענת שאל לנו להסתכל על ספר בראשית כאל ספר היסטוריה. "התורה איננה ספר היסטוריה, ולא באה לספר לנו סיפורי מעשיות לפני השינה" (ציטוט דבריו). התורה אכן לא באה לספר לנו סיפור לפני השינה[1], על כך יסכימו כולם, אבל ספר בראשית הוא אכן ספר היסטוריה, וכולי תקווה שאצליח לבאר דברי כשורה במאמר זה[2].


הרש"י הראשון על התורה, שרבים כל כך אוהבים לצטטו, מביא את דברי המדרש ששואל שאלה מרכזית בכל הקשור לתפיסתנו מהו ספר הספרים: "בראשית - אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים', שאם יאמרו אומות העולם לישראל: 'ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים' - הם אומרים להם: 'כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו'".


שאלתו של רש"י חשובה ביותר, הרי אם אכן התורה אינה ספר היסטוריה למה נכתבו אותם הסיפורים ההיסטוריים שאינם רלוונטיים לנו? וכי מה אכפת לנו מבני דור הפלגה שניסו למרוד בבורא? או למה צוינו כל אלופי עשיו - הרי הם אינם משפיעים על חיינו ואין אנו לומדים מהם דבר וחצי דבר?


בתשובתו, סותר רש"י את התפיסה שספר בראשית אינו ספר היסטוריה. הוא מדגיש שכל הסיבה לכתיבתו היא כדי שכל עמי העולם ידעו את השתלשלות האירועים שהובילה את הקב"ה לבחור באברהם ולהעניק לו את הארץ, וזאת כדי שלא יאמרו הגויים "ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים". לא ללמדנו מוסר, ולא ללמדנו מצוות (על אף שיש מספר מצוות בספר, בכל אופן אינן עיקר הספר כלל) - אלא ללמדנו היסטוריה.


דוגמא נוספת לעניין הינו סיפור יציאת מצרים. סיפור, שלמעט מצוות קידוש החודש, כולו סיפור היסטורי, מרשים אמנם, אבל עדיין סיפור היסטורי. אם כן מדוע הושקעו שלוש וחצי פרשות (כולל קריעת ים סוף) בסיפור היסטורי?


את התשובה לכך עונה הכוזרי: "ואמר לו (החבר): אני מאמין באלוקי אברהם, יצחק וישראל, המוציא את בני ישראל ממצרים... ועל דרך זו פתח לו משה... ולא אמר לו 'אלוקי השמים והארץ', או 'בוראי ובוראך שלחני'. וכך פתח ה' את דבריו אל קהל בני ישראל: 'אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים'. ועל כן פתחתי לך כאשר שאלתני על אמונתי - השיבותי לך במה שמחייב אותי". (מאמר ראשון, אותיות יא, כה)


ברור שישנה סיבה לאריכות הגדולה בסיפור יציאת מצרים (וייתכנו בהחלט סיבות נוספות) אך הוא עדיין סיפור היסטורי.


סיפור היסטורי אין הכוונה לסיפור פולקלור (או סיפור לפני השינה) כי לכל סיפור היסטורי ישנה משמעות. סיפור היסטורי אין הוא עוד סיפור פרוזה, או מחזה מרתק-הוא סיפור בעל משמעות נצחית. משמעות של מי אנחנו, מאיפה הגענו, למה ואיך הגענו למציאות בה אנו נמצאים. לכן, רק סיפורים בעלי משמעות הפכו להיסטוריה, ומה שלא נצרך- נשכח ברבות הימים.


גם בפרשתנו ישנו סיפור כזה, סיפור קניית מערת המכפלה. על פניו אין שום סיבה והצדקה לכתיבת סיפור זה, ובטח לתיאור מפורט כל כך של המשא ומתן בין אברהם לעפרון. לא בשביל לספר לנו על אהבתו הגדולה של אברהם לשרה (את זה כבר ידענו קודם לכן), ובטח לא בשביל מספר לנו על מיקומם של קברי צדיקים. אלא יש סיבה אחרת, חשובה ביותר המופיעה בבראשית רבה (עט, ז): "אָמַר רַבִּי יוּדָן בַּר סִימוֹן זֶה אֶחָד מִשְׁלשָׁה מְקוֹמוֹת שֶׁאֵין אֻמּוֹת הָעוֹלָם יְכוֹלִין לְהוֹנוֹת אֶת יִשְׂרָאֵל לוֹמַר גְּזוּלִים הֵן בְּיֶדְכֶם, וְאֵלּוּ הֵן: מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה, וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ, וּקְבוּרָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף" (לצערנו, הדבר נכון לבני אומות העולם, אבל לגבי בניו של ישמעאל...) בשביל זה נכתב לפרטי פרטים סיפור מערת המכפלה.


לפי הדברים הללו נשיב על שאלתו של הכותב "מדוע לא המשיכה לסקור את ההיסטוריה הקיומית במבט אלוקי על המציאות"? ספר בראשית הינו ספר היסטוריה, ועיסוקו הוא תולדות עם ישראל. לכן הוא מתחיל בהסתכלות כוללת על האנושות עד שמגיע אברהם, לכן הוא מספר לנו מה עלה בגורלם של אותם חלקים, מבני אברהם, שפרשו במהלך הדרך, ולכן עיקר התמקדותו אינה באברהם ויצחק - כי אם ביעקב ומשפחתו. הספר מספר את הסיפור שלנו לפני היותנו עם, את הזיקה שלנו לארץ, ואת הבעלות שלנו עליה.


(פורסם באשכולות 354 # חיי שרה  תשע"ו)
[1] עצם השימוש בסגנון הזה, שמשווה את הסתכלותם של רבים על ספר בראשית כאילו הוא שווה ערך מבחינתם לסיפורי עם כמו מעשיות האחים גרים, מסגיר זלזול שאינו ראוי באלה החולקים על הסתכלותו של הכותב.
[2] אין מטרתי במאמר לסתור את שיטתו של הכותב על מטרתו של עם ישראל, על אף שצריך להעיר עליה ולדון בה לעומק, מכיוון שאין זו שיטתו שלו בלבד, אלא שיטתם של הכוזרי, המהר"ל, הרב קוק ועוד רבים מגדולי רבותינו לאורך הדורות, ואין הבמה הזו מאפשרת לבצע את הדיון המעמיק הנדרש. ואם נדון בנושא באופן שטחי בלבד ייצא שכרנו בהפסדנו.
 

Shiur ID: 6684

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments:
Rav Aharon Friedman <br> Rosh HaYeshiva
Rav Aharon Friedman
Rosh HaYeshiva
ע
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut
ע K
Rav Netanel Berkovitz
Rav Netanel Berkovitz
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K
Rav Mordechai Greenberg <br> Nasi Hayeshiva
Rav Mordechai Greenberg
Nasi Hayeshiva
ע K