שקדו חכמים

שקדו חכמים

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

כתובות ב. - שיעור עיון כללי (זמן אלול תשע"ה)


כתובות ב. - שיעור עיון כללי


כתובות ב. אלא אי איתמר הכי איתמר וכו'
כתובות ג. אמר רב שמואל בר יצחק לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך וכו'
רמב"ם אישות פרק י', הלכה י"ט

Shiur ID: 6599

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: