דין 'בל תאחר' בנזירות

דין 'בל תאחר' בנזירות

BackBack to Main Page

By: Rav Dovid Kav

נדרים ג: - שיעור עיון כללי (זמן קיץ תשע"ה)


נדרים ג: - שיעור עיון כללי


בסוף השיעור - דברים לקראת חג השבועות


מראה מקומות לשיעור:


נדרים ג. בל תאחר דנזירות היכי משכחת לה
ר"ן שם ד"ה בל תאחר דנזירות
פירוש הרא"ש שם ד"ה לא אפטר מן העולם עד שאהא נזיר

Shiur ID: 6369

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: