Yeshivat Kerem B'Yavneh

News & Events

Back to New Items

זכר למחצית השקל

זכר למחצית השקלבוגר וידיד יקר,

שלום רב, בימים אלו אנו ממשיכים בגיוס תרומות והוראות קבע לקרן הבניין לע"נ ר' אלי קליין ז"ל.

מטרת הקרן לחזק את בדק הבית להרחיב, לבנות ולשפץ את מבני הישיבה, שמר קליין כה התמסר לבנייתם. הידור מצוות "זכר למחצית השקל" לבניין של תורה כידוע הוא מנהג עתיק, לפני פורים . זכר לתרומה שניתנה בתקופת בית המקדש, כיום תורמים לבניין בית כנסת או ישיבה ולהחזקת לימוד התורה. 'כרם ביבנה' העתיקה נוסדה לפני כאלפיים שנה על ידי רבן יוחנן בן זכאי, שהבין כי קיומה של האומה לאחר החורבן הנורא, תלוי אך ורק בכינוסם של חכמים העוסקים בתורה. 'כרם ביבנה' החדשה בנויה אף היא על אותו יסוד ועל אותה הבנה.

ברם, בכרם ביבנה של ימינו עוסקים בתורה הבונה את העם בתקופת גאולתו.

השנה לקראת פורים מבקשים אנו את עזרתך לקחת חלק בהמשך פעילותה והתרחבותה של הישיבה, מתוך הקשר המיוחד שלך לישיבה.

ניתן לתרום באתרJGive  או להעביר לחשבון הישיבה בהעברה בנקאית לבנק פאגי 52, סניף 186, חשבון 800406 ולציין זכר למחצית השקל

לכל שאלה ניתן ליצור איתי קשר טלפוני 08-8562007

מעומק הלב נבקש לברכך בברכת פורים שמח לך ולכל בני ביתך